Czym jest skaner wewnątrzustny i jakie ma zastosowanie?

Skaner wewnątrzustny to rewolucja w dziedzinie stomatologii. To innowacyjne urządzenie pozwala na otrzymanie wirtualnego obrazu jamy ustnej na ekranie komputera dosłownie w kilkadziesiąt sekund.

W ciągu sekundy skaner wychwycić może kilka tysięcy kadrów, tworząc na ekranie monitora kolorowy obraz 3D z wnętrza ust. Skaner jest w stanie wychwycić około 3,5 miliona punktów na każdy łuk zębowy, wykonując zdjęcia ukazujące ząb z każdej strony. To bardzo precyzyjny obraz, na którym możemy zobaczyć m.in. budowę struktur anatomicznych zębów, dziąseł, kształt zębów, skalę ubytków czy wady zgryzu.

Skaner wewnątrzustny wykorzystywany jest m.in. w diagnostyce implantologicznej, ortodontycznej i protetycznej. Służy także do komunikacji z pacjentem, ponieważ obraz, który z niego uzyskujemy, pacjent widzi na ekranie monitora. Na postawie skanu wewnątrzustnego, czyli „wirtualnego lub cyfrowego wycisku” z dużo większą precyzją możemy analizować stan uzębienia, wykrywać problemy i planować, czy to prace protetyczne, czy aparaty ortodontyczne.

Skany wewnątrzustne wypierają stosowane dotychczas w protetyce klasyczne wyciski wykonywane na tradycyjnych łyżkach wyciskowych. Dlaczego? Ponieważ skan jest bardzo komfortowy dla pacjenta. Nie trzeba używać mas wyciskowych, które często nie są zbyt przyjemne w smaku. A ponadto stosując skaner wewnątrzustny u pacjentów z odruchem wymiotnym w 100% możemy wyeliminować dyskomfort związany z obecnością ciała obcego w jamie ustnej.

Dzięki zastosowaniu wycisków cyfrowych, czyli skanów wewnątrzustnych, które zapisywane są w postaci specjalnych plików, nie ma konieczności odlewania modeli gipsowych. Przez co czas wykonania pracy protetycznej może zostać znacznie skrócony. Korzystanie ze skanerów ma jeszcze jedną niepodważalną i jakże istotną w tych czasach zaletę – dbałość o środowisko naturalne. Dzięki nim ograniczone zostaje zużycie silikonowych mas wyciskowych i gipsu do odlewania modeli szczęk.

Skaner wewnątrzustnyjakie są zalety i korzyści z jego stosowania, czyli wykonywania wycisków cyfrowych.

  • Wyciski cyfrowe wykonywane są bez użycia mas wyciskowych. Dzięki temu wyeliminowany został dyskomfort pacjenta związany z obecnością ciała obcego, jakim jest masa wyciskowa.
  • Gwarantuje komfort osobom z silnym odruchem wymiotnym.
  • Skaner pracuje bardzo szybko. Pobieranie wycisku tradycyjnego trwa do 5 minut, podczas gdy skan jednej szczęki pobiera się w zaledwie 30 sekund.
  • Urządzenie to jest niezwykle precyzyjne, dzięki czemu uzupełnienia protetyczne są bardzo dokładne.
  • Istnieje możliwość korekty cyfrowego wycisku tuż po jego pobraniu, bez konieczności wykonywania całej procedury od początku. A tak dzieje się w przypadku wycisków tradycyjnych na łyżkach wyciskowych.
  • Zapewnia konsultacje na odległość z innymi lekarzami specjalistami, bez konieczności kierowania pacjentów na konsultacje osobiste.

W Aneta Clinic Dental Art. wykorzystujemy skaner 3Shape TRIOS. Jest to jedno z najnowocześniejszych tego typu urządzeń dostępnych na rynku, które zapewnia doskonałą jakość obrazowania. Widoczne na ekranie komputera obrazy pojawiają się w czasie rzeczywistym w naturalnych kolorach.

Call Now Button