Opiekun Pacjenta w naszej klinice

Dorota Laskiewicz jest pielęgniarką dyplomowaną. Ukończyła studia licencjackie na kierunku zdrowie publiczne, otrzymując tytuł – Specjalisty Zdrowia Publicznego. Od 20 lat pracuje w gabinetach stomatologicznych i stale podnosi swoje kwalifikacje. Doskonale rozumie potrzeby Pacjenta, tworząc z nim więź opartą na zaufaniu.

Na czym polega rola Opiekuna Pacjenta?

Na towarzyszeniu i asystowaniu Pacjentowi w trakcie trwania całego procesu leczenia stomatologicznego. Dedykowany Opiekun dokładnie informuje Pacjenta o poszczególnych etapach leczenia, ich kolejności oraz kosztach. Wyczerpująco odpowiada na wszelkie pytania Pacjenta oraz pozostaje z nim w bezpośrednim kontakcie, służąc pomocą, oraz wszelkim możliwym wsparciem. Przed kolejnymi wizytami udziela niezbędnych informacji. Jest także odpowiedzialny za organizacyjną kwestię procesu leczenia i właściwy przepływ informacji pomiędzy lekarzem a Pacjentem. To właśnie z Opiekunem Pacjent może podzielić się wszystkimi swoimi obawami, wątpliwościami i oczekiwaniami.

Jakie korzyści daje Pacjentowi obecność Opiekuna Pacjenta?

  • sprawna organizacja leczenia,
  • możliwość skonsultowania każdej wątpliwości i obawy,
  • świadomość alternatywnych metod leczenia i jego kosztów,
  • pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia,
  • wsparcie merytoryczne i emocjonalne,
  • lepsza komunikacja ze stomatologiem,
  • dostęp do informacji na temat procedur i zabiegów.

Procedura leczenia z Opiekunem Pacjenta

Przed pierwszą wizytą i konsultacją z lekarzem Pacjent najpierw spotyka się z Opiekunem. Podczas takiego spotkania Pacjent dowiaduje się, jak funkcjonuje klinika, jak wyglądają w niej wszystkie procedury. Omawiany jest problem, z którym zgłosił się Pacjent i jakie ma w związku z tym oczekiwania. Opiekun obecny jest w gabinecie podczas wizyty u stomatologa, by następnie mógł Pacjentowi szczegółowo wyjaśnić plan leczenia, zaproponować alternatywne rozwiązania, pomówić o kosztach leczenia i opisać przebieg niezbędnych badań i zabiegów. Pacjent i Opiekun są ze sobą w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym. Pacjent, chcąc umówić się na wizytę, może zapisać się bezpośrednio u swojego osobistego Opiekuna, który będzie nadzorował terminy kolejnych wizyt i czuwał nad organizacyjną stroną procesu leczenia.

Call Now Button