Endodoncja – leczenie kanałowe Łódź

Czym zajmuje się endodoncja?


Endodoncja to dział stomatologii zajmujący się leczeniem chorób miazgi oraz tkanek okołowierzchołkowych, czyli tych, które otaczają szczyt korzenia zęba. Najczęstszą przyczyną tych chorób są bakterie. Podstawową metodą leczenia jest leczenie kanałowe, przeprowadzane za pomocą bardzo cienkich i precyzyjnych instrumentów endodontycznych. Nowoczesna endodoncja, taka, jaką oferujemy w Aneta Clinic Dental Art, podczas leczenia wykorzystuje mikroskop, endomter, specjalny mikrosilnik endodontyczny, koferdam (ślinochron). Kanały korzeniowe wypełniane są niezwykle precyzyjnie poprzez zastosowanie specjalnego urządzenia do aplikacji materiału wypełniającego w formie półpłynnej, ciepłej substancji, która szczelnie wypełnia kanał korzeniowy w trójwymiarze.


Przed rozpoczęciem leczenia kanałowego bardzo ważna jest również diagnostyka. Zawsze wykonujemy zdjęcie rentgenowskie trójwymiarowe, ponieważ tylko takie dostarcza wszystkich niezbędnych informacji na temat anatomii korzeni i kanałów w nich biegnących.


Warto wiedzieć, że nie tylko bakterie obecne w ubytkach próchnicowych są przyczyną chorób miazgi. Do zapalenia miazgi może także dojść na skutek nieszczelnego wypełnienia, uzupełnień protetycznych, zapaleń przyzębia, a także po urazie mechanicznym zęba, na przykład wskutek uderzenia się w ząb lub wskutek urazu zgryzowego, czyli przeciążenia zęba. W literaturze opisywane są również sytuacje tzw.: krwiopochodnego zapalenia miazgi.

Jakie są wskazania do leczenia endodontycznego?


 • ból zęba,
 • głębokie ubytki próchnicowe,
 • martwica miazgi,
 • zgorzel miazgi,

 • urazy mechaniczne zęba (zwichnięcia, złamania),
 • planowane leczenie protetyczne,
 • zapalenia tkanek okołowierzchołkowych,
 • nieprawidłowo wykonane pierwsze leczenie endodontyczne (nieszczelne wypełnienia kanałów, pozostałe w nich fragmenty narzędzi itp.).

Na czym polega leczenie kanałowe?

Leczenie kanałowe (endodontyczne) polega na usunięciu miazgi z kanałów, wykonaniu ich dezynfekcji, prawidłowym ukształtowaniu kanału korzeniowego, następnie szczelnym wypełnieniu kanałów odpowiednimi materiałami i na koniec szczelnej odbudowie korony klinicznej zęba.

Pole zabiegowe przy leczeniu kanałowym jest bardzo małe, użycie mikroskopu pozwala więc na dokładny wgląd do wnętrza zęba i zlokalizowanie wszystkich obecnych w zębie kanałów, co jest kluczowe w procesie leczenia. Jeśli pominięty zostanie jakiś kanał, nie uda się zatrzymać procesu chorobowego.

W Aneta Clinic Dental Art każde leczenie kanałowe wykonywane jest z zastosowaniem koferdamu, czyli ślinochronu. To specjalna osłona wykonana z gumy lateksowej lub bezlateksowej w kształcie kwadratu. Przymocowywana jest do zęba specjalną klamerką, a następnie rozpinana na ramce, co w efekcie daje namiastkę małej sali operacyjnej. Pacjent dzięki koferdamowi, ma komfort, ponieważ nic nie trafia do jamy ustnej, nie czuje on także smaku stosowanych płynów dezynfekujących, a leczony ząb jest zabezpieczony przed zainfekowaniem bakteriami znajdującymi się w ślinie pacjenta. Powodzenie leczenia kanałowego zależy od tego, czy takie leczenie wykonane jest w warunkach aseptycznych, czyli bez dostępu bakterii. Takie warunki zapewnia właśnie zastosowanie koferdamu.

Endometry są elektronicznymi urządzeniami umożliwiającymi dokładny pomiar długości kanału zębowego, co ma kluczowe znaczenie przy leczeniu.

Jednym z kluczowych elementów każdego leczenia stomatologicznego jest diagnostyka, dlatego punktem wyjścia są zawsze zdjęcia rentgenowskie. Leczony ząb zostaje osłonięty za pomocą koferdamu – specjalnej gumy izolującej ząb od reszty jamy ustnej, dzięki czemu wykorzystywane do czyszczenia kanałów środki płuczące nie przedostają się do jamy ustnej, z kolei bakterie ze śliny mają ograniczony dostęp do samych kanałów. Następnie lekarz przystępuję do usunięcia próchnicy z zęba i wszystkich starych wypełnień – jest to koniecznie, by ocenić stopień zniszczenia i przydatność zęba do dalszego leczenia. Po odpowiednim przygotowaniu korony zęba (odbudowa brakujących części korony zęba), lekarz przechodzi do usunięcia miazgi. W kolejnym etapie oczyszcza kanały korzeniowe i  poszerza je, aby dodatkowo usunąć  bakterie, które mogły przejść do zębiny. W trakcie opracowywania kanałów korzeniowych jednocześnie płucze się je roztworami dezynfekującymi zębinę korzeniową. Po dokładnym opracowaniu i zdezynfekowaniu kanałów osusza się je i wypełnia specjalnymi preparatami, które mają za zadanie dokładnie je uszczelnić i zapobiec rozwojowi bakterii. Aktualnym standardem w wypełnianiu kanałów jest stosowanie gutaperki (specjalnej żywicy uzyskiwanej z tropikalnych drzew), w połączeniu z materiałem uszczelniającym na bazie żywicy epoksydowej. Końcowym, i niezwykle ważnym etapem, jest szczelne odtworzenie brakującej części  korony zęba.

Leczenie to wykonywane jest w znieczuleniu, pacjent podczas zabiegu nie odczuwa żadnego bólu.

Dlaczego warto wykonać zabieg endodontyczny w Aneta Clinic Dental Art?


 • Zachowanie naturalnych zębów – w wielu przypadkach leczenie kanałowe jest jedyną możliwością uratowania zęba, a jak wiadomo, nic nie jest w pełni w stanie zastąpić naturalnego uzębienia
 • Wysoka skuteczność leczenia – dobra diagnostyka, precyzja leczenia, dzięki wykorzystaniu w leczeniu mikroskopu, zmniejsza ryzyko ponownego leczenia kanałowego i chroni przed utratą zęba.
 • Bezbolesne leczenie kanałowe – korzystamy z wyłącznie sprawdzonych i skutecznych znieczuleń, które sprawiają, że każdy zabieg endodontyczny jest w pełni komfortowy i całkowicie bezbolesny.
 • Leczenie w jeden dzień – wykorzystanie mikroskopu sprawia, że zabieg endodontyczny, w 90% są wykonane podczas jednej wizyty! Ogranicza to ryzyko pęknięcia korony zęba, które może mieć miejsce w czasie wieloetapowego leczenia.

Poznaj zespół naszych doświadczonych ekspertów


Bądźmy w kontakcie


  Call Now Button