Implanty zębowe: 7 najczęściej zadawanych pytań

 
 
 
 

Po stracie zęba zawsze, bez względu na pierwotną przyczynę, nasuwa się pytanie: co dalej? W jaki sposób uzupełnić brakujący ząb lub zęby? Stomatologia dostarcza wielu metod, które pozwalają uzupełnić braki w uzębieniu. Jedną z nich są stosowane już z powodzeniem ponad 40 lat implanty zębowe. I tu rodzi się od razu kilka pytań. Dziś na najczęściej zadawane odpowiada dr n. med. lek. stom. Aneta Grochowina z Aneta Clinic Dental Art – kliniki stomatologii estetycznej i implantologii

Czy implanty zębowe trzeba wymieniać?

Jeżeli zostały one wszczepione przez doświadczony zespół implantologiczny, z uwzględnieniem wszystkich kryteriów, przy pomocy najwyższej jakości sprzętu, implanty są dożywotnie i nie ma potrzeby ich wymieniania, nawet po wielu latach. Oczywiście wiele w tym wypadku zależy od samego pacjenta, czyli codziennej pielęgnacji zębów i systematycznych kontrolnych wizyt u stomatologa. Podobnie, jak na zdrowych zębach, także na implantach może odkładać się kamień nazębny, który może uszkodzić kość wokół implantu.

Czy leczenie implantologiczne jest bezpieczne?

Leczenie implantologiczne kończy się sukcesem w blisko 100 procentach przypadków.  Szacuje się, że odsetek nie przyjmujących się implantów wynosi jedynie 2-3 procent i dotyczy to najczęściej przypadków, kiedy mamy do czynienia ze złym stanem kości w miejscu implantowania, czy chorobami przewlekłymi jak cukrzyca, która utrudnia prawidłowe gojenie. Problem stanowią także pacjenci palący papierosy. Zatem można z całą stanowczością stwierdzić, że implantacja jest w dzisiejszych czasach bezpieczna i przewidywalna. Warto jednak pamiętać o tym, że bezpieczeństwo leczenia implantologicznego zależy od dobrego przygotowania, dlatego tak ważny jest wybór właściwego specjalisty.

Jakie choroby mogą uniemożliwić wszczepienie implantu?

Nie ma zbyt wielu chorób, które dyskwalifikują pacjenta do zabiegu wszczepienia implantów. Czasami uniemożliwia to nieustabilizowana cukrzyca, nieleczona paradontoza i próchnica, zaburzenia krzepnięcia krwi. Ważne jest, by zawsze szczerze poinformować dentystę, na co chorujemy. Dentysta powinien także wiedzieć jakie leki przyjmujemy, ponieważ ich efekty uboczne mogą wpływać na proces gojenia. Doskonały wywiad pozwoli lekarzowi zaplanować optymalny proces leczenia. Nie jest natomiast wskazane wstawianie implantów zębowych u dzieci, a także nastolatków, u których wciąż trwa rozwój tkanek kostnych. W zależności od indywidualnych predyspozycji organizmu najwcześniej zabieg implantacyjny przeprowadza się w okolicach 18. roku życia. Często zalecane jest, aby pacjent miał ponad 20, a najlepiej więcej niż 25 lat. Także kobiety w ciąży nie mogą mieć wszczepianych implantów, natomiast po porodzie nie ma już żadnych przeciwwskazań.

Jak długo trwa proces od usunięcia zęba do wstawienia implantu zębowego i osadzenia korony?

Implantację najkorzystniej jest wykonać zaraz po usunięciu zęba, ale muszą być spełnione określone warunki. Po pierwsze wyrostek zębodołowy musi mieć odpowiednią jakość i wielkość i nie wymaga uzupełnienia materiałem kościoozastępczym. Po drugie nie ma konieczności wykonania zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej. Część lekarzy po tym zabiegu odracza implantację o okres 4-6 miesięcy, inni decydują się na implantację zaraz po wykonaniu podniesienia dna zatoki szczękowej. Ocena wyboru metody leży w gestii lekarza implantologa i w dużej mierze zależy od stanu podłoża pod implant. Po trzecie brak jest przeciwskazań ustrojowych. Jeżeli podłoże pod implant wymaga wykonania rekonstrukcji kostnej, to po takim zabiegu musi upłynąć okres 3- 6 miesięcy, podczas którego dochodzi do integracji kości z materiałem kościozastępczym. Potem niezbędna jest diagnostyka radiologiczna i ocena stanu podłoża kostnego. Dopiero wówczas możliwe jest wykonanie zabiegu. Proces integracji implantu z kością trwa od 3  do 6 miesięcy i po tym czasie na wkręconym implancie osadza się koronę. Warto dodać, że implantację można wykonać nawet kilka lat po ekstrakcji zęba, tylko musi być ona poprzedzona sterowaną rekonstrukcją kości.

Czy implanty zębowe służą tylko od obudowy pojedynczych zębów, czy można z ich pomocą odbudować całą szczękę?

Oczywiście, że można odbudować całą szczękę. Najczęściej umieszcza się 6 implantów w szczęce i 4 w żuchwie. Po umieszczeniu implantów i ich wygojeniu zakłada się specjalne łączniki funkcjonujące jak zatrzaski – łączące implanty z protezą. Rozwiązanie to oprócz zwiększenia stabilności protezy stabilizuje również utrzymanie kości dookoła umieszczonych implantów.

Czy wszczepianie implantu odbywa się w znieczuleniu ogólnym?

Podczas wszczepiania implantu wystarcza znieczulenie miejscowe. Podczas przygotowywania miejsca na implant i podczas wszczepiania implantu odczuwa się wibracje i niewielki ucisk, ale nie odczuwa się bólu.

Implanty zębowe czy proteza?

Implanty stanowią lepszą alternatywę dla protezy osiadającej ponieważ:

  • nie różnią się wyglądem od naturalnych zębów,
  • są tak samo odczuwane jak naturalne zęby (siła żucia jest taka sama, są osadzone w kości szczęk jak naturalne korzenie zębów),
  • nie niszczą zębów sąsiednich,
  • są bardzo trwałe,
  • powstrzymują zanik kości,
  • pozwalają na mocne i pewne osadzenie protezy.

Wstawianie brakujących zębów przy pomocy implantów, to jedna z dziedzin w jakich specjalizuje się Aneta Clinic Dental Art – klinika stomatologii estetycznej i implantologii.

Call Now Button