Dorota Laskiewicz

Pielęgniarka dyplomowana. Ukończyła studia licencjackie na kierunku zdrowie publiczne, otrzymując tytuł – Specjalisty Zdrowia Publicznego. Od 20 lat pracuje w gabinetach stomatologicznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje. W naszej klinice pełni funkcję Opiekuna Pacjenta.

Certyfikaty naszego eksperta